Lapilap lap

Även om Lapplands har en stark kulturell identitet är det svårt att försöka fastställa regionen rent geografiskt. Ordet Lappland betyder olika saker. Säg ordet till en svensk och de kommer genast att tänka på den norra svenska provinsen som börjar söder om Dorotea, löper upp till norska och finska gränserna i norr och sträcker sig österut. För samerna sträcker sig området de kallar Sápmi (det inhemska namnet på Lappland) från Norge genom Sverige och Finland till den ryska Kolahalvön, ett område där de traditionellt har levt ett semi-nomadiskt liv, då de följt sina renar. De flesta utlänningar har en dålig uppfattning om var Lappland är; för denna guide har vi antagit att det svenska Lappland ligger inom gränserna för den administrativa provinsen Lappland men har inkluderat hela väg 342 – Vildmarksvägen – med början i Strömsund, som korsar till Lappland, liksom Tornedalen, som också delvis ligger i regionen.

Lapilap lap tar dig till Lapplands äkta kultur!

Lappland gränsar till den mänga olika landskap och andra länder: Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten, Norge och Finland. Nästan en fjärdedel av Sveriges landareal är Lappland. Lappland sträckte sig ursprungligen österut, men 1809 annekterade ryska imperiet den östra delen av Sverige och skapade Storhertigdömet Finland, som i själva verket delade Lappland i en svensk och en finsk del, som båda finns idag. Termen ”Lappland” betraktas som stötande av vissa samer, som föredrar områdets namn på sitt eget språk, ”Sápmi”.