Lapplands historia

Lapilap lap tycker att Lapplands historia är helt extraordinär! Den är på många sätt kopplad till Norrbottens län och Västerbottens län, eftersom Lappland är en historisk region kopplad till dessa områden. Under medeltiden såg man Norrbotten/Lappland som Ingenmansland. Området var befolkat av nomadiska samer, men regionen blev alltmer bosatt av svenska, finska och norska bosättare – särskilt vid kusterna och stora floder. Från medeltiden försökte de svenska kungarna att kolonisera och göra området kristet. Detta med hjälp av bosättare från det nuvarande Finland och södra Sverige. Idag, trots storskalig assimilering av den dominerande svenska kulturen, fortsätter finska och samiska minoriteter att behålla sin kultur och identitet.

Trots oberoende kulturell närvaro var religiösa övertygelser föremål för omvändelse på 1600- och 1700-talet. Detta vilket ledde till att Samer i allmänhet lämnade sin ursprungliga shamanism och konverterade till lutheranism. Sedan 1800-talet var Lappland präglad av den læstadiska lutheranismen.

Under industrialiseringen av Sverige i slutet av 1800-talet spelade naturresurser (vattenkraft, virke och mineraler) från Lappland och omgivande provinser en nyckelroll. Gruvnäring, skogsbruk och vattenkraft är fortfarande ryggraden i den lokala ekonomin, tillsammans med kommunala tjänster. Arbetslösheten har dock varit relativt hög i flera decennier. Därför har många unga människor åkt till de större städerna vid kusten eller i södra Sverige.

Lapilap lap - Historia Lappland