Lapilap lap – en reseguide om Lappland

Lapilap lap: resebloggen som kan allt om vårt kära Lappland – vår juvel uppe i norr!

Lapilap lap - Lappland är skönt!

Lappland, Lapponia, Lappi och Sapmi, ja kärt barn har många namn!

Lapilap lap är ett gäng passionerade Lappland-älskare. Vi vill dela med oss av vår kunskap och vill få fler folk att få upp ögonen för vårt kära norr! Här hittar du info gällande regionen Lappland i allmänhet, vad man kan uppleva samt vilka olika kulinariska äventyr man kan ta del av gällande mat och dryck. Välkommen!

Om regionen lappland

Lappland, även kallat Lapland på engelska (nordsamiska: Sápmi, finska: Lappi, latin: Lapponia), är en provins i norra Sverige. Det gränsar till Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten, Norge och Finland. Nästan en fjärdedel av Sveriges landareal består av Lappland. Lappland sträckte sig ursprungligen österut. 1809 annekterade dock det ryska imperiet den östra delen av Sverige och skapade ”Storhertigdömet Finland”. De delade Lappland i en svensk del och en finsk del, som båda fortfarande finns idag. Termen ”Lappland” betraktas som stötande av vissa samer, som föredrar områdets namn på sitt eget språk, ”Sápmi”.

Lapilap lap tar dig till Svenska Lappland

Svenska Lappland är en av få platser i Europa där får en känsla av modernatur som mest rå och vild. På vintern snöar ett så mycket att grenarna sig under vikten av snö i stora skogar av tall och gran; sjöar fryser så solida att du kan åka skidor och snöskoter mellan öarna, och samiska renskötare vallar flitigt sina renar över fjället.

Även om Lapplands starka kulturella identitet är tydlig överallt i hela norr, är det en mycket svårare uppgift att försöka fastställa regionen geografiskt.

Om regionen Lappland

Ordet Lappland betyder olika saker för människor. Om man nämner det till en svensk tänker de direkt på den norra svenska provinsen med samma namn som börjar strax söder om Dorotea, som löper upp till de norska och finska gränserna i norr och sträcker sig österut mot (men inkluderar inte) området kring den Bottniska viken.

För de ursprungliga invånarna i norr, samerna, sträcker sig det området de kallar Sápmi (det inhemska namnet på Lappland) från Norge genom Sverige och Finland till den ryska Kolahalvön. Detta är ett område där de traditionellt har levt ett semi-nomadiskt liv, då de följt sina renar från höga toppar till djupa dalar.

De flesta utlänningar har en dålig uppfattning om var Lappland är; för denna guide har vi antagit att det svenska Lappland ligger inom gränserna för den administrativa provinsen Lappland men har inkluderat hela väg 342. Denna väg kallas The Wilderness Way, eller Vildmarksvägen – med början i Strömsund, som korsar Lappland, men också Tornedalen, som också delvis ligger i provinsen.